Stendë Informative: Sa energji-efiçent je Ti?

Stendë Informative Zmadho fotografinë Stendë Informative (© GIZ) Stendë Informative: Sa energji-efiçent je Ti?

10 dhe 11.10.2017, ora 16:00 – 20:00
Rruga Murat Toptani, Tiranë


Shumë konsumatorë ende besojnë se është e shtrenjtë dhe e ndërlikuar të veprosh dhe të jetosh duke e përdorur energjinë me efiçencë. Por GIZ-ja (Shoqëria Gjermane për Bashkëpunimin Ndërkombëtar) dhe Banka Gjermane për Zhvillim - KfW sqarojnë se sa thjesht realizohet kjo. Së bashku me nxënës të gjimnazit „Sami Frashëri“ ata do të tregojnë shumë zgjidhje praktike dhe lehtësisht të zbatueshme, të cilat mund të sjellin kursime në ekonomitë e familjeve dhe të cilat janë të mira për mjedisin. Bëhet fjalë sidomos për ndriçimin. Në stendë do të analizohen llampa të ndryshme dhe do të bëhet krahasimi midis llampave tradicionale dhe atyre që shpenzojnë më pak energji.

Krahas informacioneve se si mund të pajisni shtëpinë tuaj me pajisje sa më energji-kursyese, në stendë ju presin edhe shumë lojra, teste diturie dhe veprimtari të tjera.

Nxënës të gjimnazit „Sami Frashëri“ Zmadho fotografinë Nxënës të gjimnazit „Sami Frashëri“ (© GIZ) Info-Stand: Wie energieeffizient bist Du?

10. und 11.10.2017, jeweils 16 bis 20 Uhr
Rruga Murat Toptani, Tirana


Viele Verbraucher glauben immer noch, dass es teuer und kompliziert ist, energieeffizient zu handeln und zu leben. Doch die GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) und die KfW-Entwicklungsbank erklären, wie es einfach geht. Zusammen mit Schülern des Sami-Frasheri-Gymnasiums werden sie an zwei Tagen zahlreiche praktische und einfach umsetzbare Lösungen zeigen, mit denen Haushalte sparen können und die gut für die Umwelt sind. Dabei wird es vor allem um das Thema Beleuchtung gehen. Am Stand werden verschiedene Glühbirnen analysiert und traditionelle Glühbirnen mit Modellen verglichen, die energiesparender sind.

Neben Informationen dazu, wie Sie ihr Haus energiesparender ausstatten können, erwarten Sie am Stand auch viele Spiele, Quizze und andere Aktivitäten.

10. & 11.10.: Stendë Informative: Sa energji-efiçent je Ti? ǀ Info-Stand: Wie energie-effizient bist Du?