Konferenca e Mësuesve të Gjermanishtes të Ballkanit Perëndimor

Konferenca e Mësuesve të Gjermanishtes Zmadho fotografinë Konferenca e Mësuesve të Gjermanishtes (© Goethe-Zentrum Tirana) Konferenca e Mësuesve të Gjermanishtes të Ballkanit Perëndimor

Hapja: 6.10.2017, ora 9:00, Hotel Tirana International

Instituti Gëte organizon për herë të parë në Ballkanin Perëndimor një konferencë rajonale të mësuesve të gjuhës gjermane. Aktiviteti u kushtohet mësimdhënësve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia.
Gjatë dy ditëve, përmes shumë ligjëratave dhe workshop-eve, do të flitet kryesisht rreth këtyre temave: “Mësimi i hershëm i gjermanishtes“, “Të rinjtë mësojnë ndryshe”, “Gjuha gjermane në punë dhe në studimet e larta” dhe “Mundësitë dixhitale”.

Partnerët e kësaj konference janë Goethe-Zentrum-i në Tiranë, Qendra për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë dhe shoqatat e mësuesve të gjuhës gjermane të pesë vendeve. Konferenca mbështetet financiarisht nga Ministria e Jashtme Federale në Berlin.

Deutschlehrertagung Zmadho fotografinë Deutschlehrertagung (© Goethe-Zentrum Tirana) Deutschlehrertagung Westlicher Balkan

Beginn: 6.10.2017, ab 9 Uhr, Hotel Tirana International

Erstmals organisiert das Goethe-Institut auf dem westlichen Balkan eine regionale Deutschlehrertagung. Die Veranstaltung richtet sich an Lehrende aus Albanien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien.
Während zwei Tagen wird es in zahlreichen Vorträgen und Workshops insbesondere um diese Themenbereiche gehen: „Frühes Deutsch“, „Jugendliche lernen anders“, „Deutsch für Beruf und Studium“ und „Digitale Chancen“.

Partner dieser Tagung sind das Goethe-Zentrum in Tirana, das Sprachlernzentrum in Pristina und die Deutschlehrerverbände der fünf Länder. Das Auswärtige Amt fördert die Konferenz finanziell.

6. & 7.10.: Konferenca e Mësuesve të Gjermanishtes të Ballkanit Perëndimor ǀ Deutschlehrertagung Westlicher Balkan

Grünes Logo des Goethe-Instituts