Cikli i aktiviteteve: "Ditët e Kujtesës, kujtesa si një Mision"

Aktivitet i Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë Zmadho fotografinë Aktivitet i Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë (© IDMC) Cikli i aktiviteteve: "Ditët e Kujtesës, kujtesa si një Mision"

16. - 22.11.2017, Muzeu Historik Kombëtar Tiranë

"Kujtesa si një mision" – kjo është motoja e një cikli aktivitetesh të organizuara nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) dhe Fondacioni Gjerman Konrad Adenauer (KAS). Ky cikël aktivitetesh do të bëjë bashkë përgjatë një jave ekspertë shqiptarë dhe të huaj, të cilët merren me trajtimin e së shkuarës në Shqipëri. Krahas shfaqjes së filmave do të zhvillohen edhe aktivitete të shumta të veçanta si: një ekspozitë, një konkurs për të rinjtë shqiptarë, një vizitë studimore në vendet e kujtesës si dhe prezantime dhe diskutime ekspertësh.

Më shumë informacione rreth programit gjeni këtu: www.idmc.al, Matilda Karçanaj (IDMC): idmc%27%al,karcanaj%27%matilda; Klaudja Zerva (KAS): kas%27%de,klaudja%27%zerva

Ditët e Kujtesës Zmadho fotografinë Ditët e Kujtesës (© IDMC) Veranstaltungsreihe: „Tage des Gedenkens: Erinnerung als Mission“

16. - 22.11.2017, Nationales Historisches Museum Tirana

„Erinnerung als Mission“ – das ist das Motto einer Veranstaltungsreihe des Instituts für Demokratie, Medien und Kultur (IDMC) und der Konrad Adenauer Stiftung (KAS), die während einer Woche albanische und internationale Experten zusammenbringt, die sich mit der Aufarbeitung der diktatorischen Vergangenheit in Albanien beschäftigen.
Neben Film-Screening finden zahlreiche Einzelveranstaltungen statt wie eine Ausstellung, ein Wettbewerb für junge Albaner, eine Studienreise an die Gedächtnisorte sowie Präsentationen und Expertendiskussionen.

Mehr Details zum Programm gibt es hier: www.idmc.al, Matilda Karçanaj (IDMC): idmc%27%al,karcanaj%27%matilda; Klaudja Zerva (KAS): kas%27%de,klaudja%27%zerva

16. - 22.11.: Cikli i aktiviteteve: "Ditët e Kujtesës, kujtesa si një Mision" ǀ Veranstaltungsreihe: „Tage des Gedenkens: Erinnerung als Mission“