“Kunstlied“ arti vokal i Romanticizmit

Sopranoja Migena Gjata Zmadho fotografinë Sopranoja Migena Gjata (© Michael Dannenmann) “Kunstlied“ arti vokal i Romanticizmit

Mbrëmje me „Lieder“ nga Migena Gjata (soprano) dhe Günther Albers (piano)
4.11.2017, ora 19:00, Salla e madhe e Universitetit të Arteve, Tiranë

5 dhe 6.11.2017, klasë maestrosh për studentë të degës së kantos në UA

6.11.2017, ora 19:00, Koncert me pjesëmarrësit e kursit: Universiteti i Arteve në Tiranë

Dy artistët e ftuar, sopranoja me origjinë shqiptare Migena Gjata dhe pianisti dhe dirigjenti gjerman Günther Albers, përveç koncertit të tyre në Tiranë do të ofrojnë edhe një klasë maestrosh për studentët e Universitetit të Arteve në Tiranë. Kursi është i hapur për të gjithë studentët e interesuar të degës së kantos, si dhe departamentet e tjera të Universitetit të Arteve në Tiranë. Në qendër të kësaj klase maestrosh është zhanri i “Kunstlied” të epokës romantike gjermane, një zhanër që në Shqipëri ka gjetur pak vëmendje nga muzikologët. Studentët do të hedhin një vështrim në botën e pasur të zhanrit gjerman “Kunstlied” të periudhës mes viteve 1814-1918 dhe do njihen me kompozitorët më të rëndësishëm të tij, si: Schumann, Brahms, Wolf, Schubert.

Rezultatet artistike të këtij kursi do t’i paraqiten publikut në formën e një koncerti përmbyllës më 6 nëntor 2017 me pjesëmarrësit e kursit.

Prof. Günther Albers - piano Zmadho fotografinë Prof. Günther Albers - piano (© PHOTOATELIER ISO25) Kunstlied der Romantik

Liederabend mit Migena Gjata (Sopran) und Günther Albers (Klavier)
4.11.2017, 19.00 Uhr, Großer Saal der Universität der Künste in Tirana

5. und 6.11.2017, Meisterklasse mit Studenten der Gesangsabteilung der UdK

6.11.2017, 19.00 Uhr, Teilnehmerkonzert: Universität der Künste in Tirana

Die beiden Künstler, die aus Albanien stammende Sopranistin Migena Gjata und der deutsche Pianist und Dirigent Günther Albers, bieten neben ihrem Konzert in Tirana eine Meisterklasse für Studierende der Universität der Künste in Tirana an. Die Meisterklasse ist offen für alle interessierten Studenten der Gesangsabteilung sowie der anderen Abteilungen der Universität der Künste in Tirana. Im Mittelpunkt steht das deutsche Kunstlied, eine Gattung, die in Albanien wenig musikwissenschaftliche Aufmerksamkeit findet. Die Studenten werden einen Einblick in die reiche Welt des deutschen Kunstliedes zwischen 1814-1918 erhalten und sich mit den wichtigsten Liedkompositionen, u.a. Schumann, Brahms, Wolf, Schubert beschäftigen.

Die künstlerischen Ergebnisse dieser Meisterklasse werden am 6. November 2017 im Rahmen eines Abschlusskonzerts der Teilnehmer präsentiert.

4.11.: Koncert & Workshop: “Kunstlied“ arti vokal i Romanticizmit ǀ Konzert & Workshop: Kunstlied der Romantik