Konferenca: „Mes shkencës shoqërore dhe praktikës gjuhësore - Ku të çon gjermanistika në vendet e huaja?“

Ambasadorja Schütz vizitë në departamentin e Gjuhës Gjermane në Tiranë Zmadho fotografinë Ambasadorja Schütz vizitë në departamentin e Gjuhës Gjermane në Tiranë (© Germanistik Tirana) Konferenca: „Mes shkencës shoqërore dhe praktikës gjuhësore - Ku të çon gjermanistika në vendet e huaja?“

2 dhe 3.11.2017, ora 9:00, Godina Liria, në hyrje të Qytetit Studenti

25 vjet më parë u themelua Departamenti i Gjuhës Gjermane në Universitetin e Tiranës – ç’ka jep shkas për të shkëmbyer mendimet rreth të shkuarës dhe të ardhmes.
Konferenca shkencore dyditore synon të merret, duke iu referuar të shkuarës, së tashmes dhe të ardhmes, me veprimtarinë, zhvillimin dhe sfidat e gjermanistikës në Tiranë.
Sëbashku me ekspertë nga Shqipëria dhe të huaj do të diskutohen zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale, të cilat kanë gjithashtu nevojë për qasje të reja në fushën e gjermanistikës.

Departamenti i Gjuhës Gjermane në Universitetin e Tiranës Zmadho fotografinë Departamenti i Gjuhës Gjermane në Universitetin e Tiranës (© Germanistik Tirana) Konferenz: „Zwischen Geisteswissenschaft und Sprachpraxis – Wohin führt die Auslandsgermanistik?“

2. und 3.11.2017, 09:00 Uhr, Gebäude „Liria“ (Eingang zur Studentenstadt)

Vor 25 Jahren wurde die Abteilung für Germanistik an der Universität Tirana gegründet – Anlass, um sich über Vergangenheit und Zukunft auszutauschen.
Die zweitägige wissenschaftliche Tagung möchte mit Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf die Tätigkeit, Entwicklung und Herausforderungen der Auslandsgermanistik in Tirana eingehen.
Gemeinsam mit Experten aus Albanien und dem Ausland sollen politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen diskutiert werden, die auch nach neuen Herangehensweisen im Bereich der Germanistik verlangen.

2. & 3.11.: Konferenca: „Mes shkencës shoqërore dhe praktikës gjuhësore - Ku të çon gjermanistika në vendet e huaja?“ | Konferenz: „Zwischen Geisteswissenschaft und Sprachpraxis – Wohin führt die Auslandsgermanistik?“