Autorë gjermanë në Festivalin Ndërkombëtar të Letërsisë në Tiranë (TILF)

Festivali Ndërkombëtar të Letërsisë në Tiranë Zmadho fotografinë Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë në Tiranë (© TILF) Autorë gjermanë në Festivalin Ndërkombëtar të Letërsisë në Tiranë (TILF)

Tirana lexon - pjesëmarrës janë edhe dy autorë gjermanë: poetja Daniela Danz dhe autori i librave për fëmijë Jürgen Banscherus, të cilët vijnë me ftesë të Ambasadës Gjermane dhe Goethe-Zentrum në Shqipëri.
Shkrimtari i vlerësuar me çmime Jürgen Banscherus ka botuar më shumë se pesëdhjetë libra për fëmijë dhe të rinj, të cilët janë përkthyer tashmë në 23 gjuhë. Ai është anëtar i klubit ndërkombëtar PEN-Club dhe SYNDIKAT.
Krijimtaria letrare e Daniela Danz-it përfshin lirikë, prozë dhe eseistikë. Qysh prej 2010-ës ajo organizon gjithashtu workshop-e letrare me të rinj nga vende të ndryshme. Me ftesë të Ambasadës Gjermane ajo do të ofrojë një seminar për nxënës dhe studentë edhe në Shqipëri.

Lexim letrar me Daniela Danz
27.10.2017, ora 17:00, Teatri i Metropolit, Tiranë

Lexim letrar me Jürgen Banscherus
28.10.2017, ora 10:00, Salla Gjermane e Leximit Tiranë, Rr. Xhorxh Bush, përb. Parlamentit

Programin e plotë të TILF e gjeni këtu: www.literaturefest.com

Poetja Daniela Danz dhe autori i librave për fëmijë Jürgen Banscherus Zmadho fotografinë Poetja Daniela Danz dhe autori i librave për fëmijë Jürgen Banscherus (© Nils-Christian Engel / Gitta Pielmeyer-Banscherus) Deutsche Autoren beim Internationalen Literaturfest Tirana (TILF)

Tirana liest – und mit dabei sind zwei deutsche Autoren: die Dichterin Daniela Danz und der Kinderbuch-Autor Jürgen Banscherus, die auf Einladung der Deutschen Botschaft und des Goethe Zentrums nach Albanien kommen.
Der preisgekrönte Schriftsteller Jürgen Banscherus hat mehr als fünfzig Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht, die inzwischen in 23 Sprachen übersetzt wurden. Er ist Mitglied im Internationalen PEN-Club und im SYNDIKAT.
Die schriftstellerische Arbeit von Daniela Danz umfasst Lyrik, Prosa und Essayistik. Seit 2010 veranstaltete sie außerdem in verschiedenen Ländern Textwerkstätten für Jugendliche. Auch in Albanien wird sie auf Einladung der Deutschen Botschaft einen Workshop für Schüler und Studierende anbieten.

Lesung von Daniela Danz
27.10.2017, 17 Uhr, Metropol-Theater, Tirana

Lesung von Jürgen Banscherus
28.10.2017, 10 Uhr, Deutscher Lesesaal Tirana, Rr. George Bush, ggü. Parlament

Das komplette aktuelle Programm des TILF finden Sie hier: www.literaturefest.com

27. & 28.10: Autorë gjermanë në Festivalin Ndërkombëtar të Letërsisë në Tiranë (TILF) ǀ Deutsche Autoren beim Internationalen Literaturfest Tirana (TILF)