Koncert: Pianoja që këndon

Pianisti dhe dirigjenti Desar Sulejmani Zmadho fotografinë Pianisti dhe dirigjenti Desar Sulejmani (© Sulejmani) Koncert: Pianoja që këndon

Një koncert bisedë mbi artin vokal në literaturën pianistike
25.10.2017, ora 19:00, Salla e madhe e Ambasadës Gjermane

Pak para përfundimit të turneut koncertal në tre shtete dhe 10 qytete, pianisti dhe dirigjenti Desar Sulejmani do të ketë një ndalesë të shkurtër në Tiranë më 25 tetor 2017. Ai do të prezantojë në këtë koncert një program të veçantë tematik, më saktë pjesë dhe përshtatje virtuoze të romancave dhe arieve të njohura vokale për piano. Ky koncert-bisedë do të mundësojë përqasje interesante ndaj asaj literature të gjerë pianistike, e cila i ka patur fillimet e saj që në shek. XVII.

Në përfundim të aktivitetit pjesëmarrësit janë të ftuar për një kokteil.

E rëndësishme: Nisur nga numri i kufizuar i vendeve në sallë, lutemi për rezervimin tuaj në adresën tira%27%auswaertiges-amt%27%de,ku-s1

Gesprächskonzert mit Desar Sulejmani Zmadho fotografinë Gesprächskonzert mit Desar Sulejmani (© Sulejmani) Konzert: Das singende Klavier

Ein Gesprächskonzert über die Gesangskunst in der Klavierliteratur
25.10.2017, 19 Uhr, Großer Saal der Deutschen Botschaft

Kurz vor dem Ende seiner Konzertreise in drei Länder und 10 Städte macht der Pianist und Dirigent Desar Sulejmani am 25. Oktober 2017 einen Halt in Tirana. Sulejmani präsentiert in diesem Konzert virtuose Klaviertranskriptionen jener berühmten Lieder oder Opernarien, die eigentlich in der Gesangswelt zu Hause sind und jedes Mal für Gänsehaut beim Publikum sorgen. Das Gesprächskonzert wird Einblicke in eine weitgefächerte Klavierliteratur bringen, die schon früh, bereits im 17. Jahrhundert ihre Anfänge gefunden hat.

Im Anschluss an die Veranstaltung sind die Teilnehmer zu einem Cocktail eingeladen.

Wichtig: Da die Platzzahl im Saal begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung unter
tira%27%auswaertiges-amt%27%de,ku-s1