Shfaqje kërcimi: „chipping“

Shfaqje kërcimi me Anna Konjetzky (koreografia) dhe Sarah Huby (kërcimi) Zmadho fotografinë Shfaqje kërcimi me Anna Konjetzky (koreografia) dhe Sarah Huby (kërcimi) (© Anna Konjetzkys „chipping“) Shfaqje kërcimi: „chipping“

Nga dhe me Anna Konjetzky (koreografia) dhe Sarah Huby (kërcimi)
2.10.2017, ora 19:00, Teatri Kombëtar Tiranë

Prezantimi i rezultateve të workshopit:
14.10.2017, ora 19:00, Black Box, Tiranë

Gjithçka vibron: Në „chipping“ të Anna Konjetzky-it skena është pa pushim në lëvizje. Kuba rrëshkasin tutje-tëhu – herë ngadalë, pa u vënë re fare, herë shpejt dhe dukshëm duke u rrokullisur mbi gjithçka. Trupi duhet t’u përshtatet vazhdimisht rrethanave të reja, të kërkojë rrugën e tij në një copëz hapësire lëkundëse. Çdo hap një akt balance i ri, çdo lëvizje e rimenduar, e risjellë në ekuilibër, çdo rrugë e rigjetur.

Koreografitë e Anna Konjetzky-it sillen rreth pikës lidhëse mes kërcimit, instalacionit dhe performancës, janë në limitet fizike dhe shumë shpesh të strukturuara nga një regji drite dhe skene të sofistikuar.

Me ftesë të Qendrës Gëte shfaqja e kërcimit “chipping” jepet për herë të parë në Shqipëri. Përveç kësaj, Anna Konjetzky dhe kërcimtarja Sarah Huby do të organizojnë një workshop, ku do t’u përcjellin kërcimtarëve shqiptarë eksperiencat e tyre.

Mbështetur nga NATIONALE PERFORMANCE NETZ (NPN) Financimi i shfaqjes Tanz International nga fondet e të Ngarkuarit për Kulturën dhe Mediat në Qeverinë Federale, bazuar në një vendim të Bundestag-ut Gjerman

Tanz-Gastspiel mit Anna Konjetzky (Choreographie) und Sarah Huby (Tanz) Zmadho fotografinë Tanz-Gastspiel mit Anna Konjetzky (Choreographie) und Sarah Huby (Tanz) (© Anna Konjetzkys „chipping“) Tanz-Gastspiel: „chipping“

Von und mit Anna Konjetzky (Choreographie) und Sarah Huby (Tanz)
2.10.2017, 19 Uhr, Nationaltheater Tirana

Präsentation der Workshop-Ergebnisse:
14.10.2017, 19 Uhr, Black Box, Tirana

Alles vibriert: In Anna Konjetzkys „chipping“ ist die Bühne in ständiger Bewegung. Kuben fahren hin und her – mal langsam und kaum zu sehen, mal schnell und scheinbar alles überrollend. Der Körper muss sich beständig neuen Gegebenheiten anpassen, in einem schwankenden Stück Raum seinen Weg suchen. Jeder Schritt ein neuer Balanceakt, jede Bewegung immer neu gedacht, neu austariert, jeder Weg neu gefunden.

Die Choreographien von Anna Konjetzky bewegen sich an der Schnittstelle von Tanz, Installation und Performance, sind extrem physisch und sehr oft durch eine ausgeklügelte Licht- und Raumregie strukturiert.

Auf Einladung des Goethe-Zentrums wird ihr Tanzstück „chipping“ erstmals in Albanien gezeigt. Außerdem veranstalten Anna Konjetzky und die Tänzerin Sarah Huby vom 3. bis 14. Oktober einen Workshop, in dem sie ihre Erfahrungen an albanische Tänzer weitergeben.

Gefördert durch das NATIONALE PERFORMANCE NETZ (NPN) Gastspielförderung Tanz International aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags

2.10.: Shfaqje kërcimi ǀ Tanz-Gastspiel: „chipping“