Lojë simuluese: Kthimi në atdhe - Të rinjtë shqiptarë bëjnë politikë për një ditë

Nxënës në rolin e anëtarëve të Këshillit Bashkiak Zmadho fotografinë Nxënës në rolin e anëtarëve të Këshillit Bashkiak (© Steffen Fuessel) Lojë simuluese: Kthimi në atdhe - Të rinjtë shqiptarë bëjnë politikë për një ditë

Pjesa e hapur për publikun:
24.10.2017, ora 9:30 – 10:00 dhe në orën 15:00, Bashkia Tiranë, Salla e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

Çfarë ndodh kur nxënësit “luajnë” për një ditë rolin e Këshillit Bashkiak dhe mund të marrin vendime politike? Pikërisht këtë do ta mësojnë nxënës të gjimnazit “Sami Frashëri” në kuadër të kësaj loje simuluese. Si pjesë e një takimi të jashtëzakonshëm të Këshillit Bashkiak të qytetit të Tiranës ata do të përballen me temën e “Kthimit dhe perspektivave në atdhe”. Kështu ata hyjnë në rolin e anëtarëve të Këshillit Bashkiak apo përfaqësuesve të institucioneve të tjera dhe do të merren intensivisht me këtë temë. Në fund të mbledhjes njëditore, ata do t’i paraqesin publikut dhe medias projektet dhe vendimet e marra prej tyre.

Loja simuluese zhvillohet në bashkëpunim me programin e GIZ-së “Migrimi për Zhvillim”, Bashkinë e Tiranës dhe gjimnazin “Sami Frashëri”.

Lojë simuluese Zmadho fotografinë Lojë simuluese (© Steffen Fuessel) Planspiel: Rückkehr in die eigene Heimat - Junge AlbanerInnen machen für einen Tag Politik

Öffentlicher Teil:
24.10.2017, 9.30 – 10.00 Uhr und 15.00 Uh
r, Tagungsraum des Stadtrats der Stadt Tirana

Was passiert, wenn Schüler einen Tag Stadtrat „spielen“ und politische Entscheidungen treffen können? Schüler des Sami-Frasheri-Gymnasiums werden genau das im Rahmen dieses Planspiels erfahren. Im Rahmen einer außergewöhnlichen Sitzung des Stadtrats Tirana befassen sie sich mit dem Thema „Rückkehr und Perspektiven im Heimatland“. Dabei schlüpfen sie in die Rollen von Mitgliedern des Stadtrats oder Vertretern anderer Institutionen und setzen sich intensiv mit dem Thema auseinander. Am Ende der eintägigen Sitzung stellen sie die von ihnen erarbeiteten Entscheidungen und Projekte der Öffentlichkeit und den Medien vor.

Das Planspiel findet in Zusammenarbeit des GIZ-Vorhabens „Migration für Entwicklung“ der Stadtverwaltung Tirana und mit dem Sami-Frasheri-Gymnasium statt.

24.10.: Lojë simuluese: Kthimi në atdhe - Të rinjtë shqiptarë bëjnë politikë për një ditë ǀ Planspiel: Rückkehr in die eigene Heimat - Junge AlbanerInnen machen für einen Tag Politik