Filmi: „4 mbretër“ nga Theresa von Eltz (2014/15)

Filmi „4 mbretër“ Zmadho fotografinë Filmi „4 mbretër“ (© PortAuPrincePictures Kristian Leschner) Filmi: „4 mbretër“ nga Theresa von Eltz (2014/15)

24.10.2017, ora 19:00, Kinema Millennium, Tiranë
(gjermanisht me titra shqip)

Krishtlindjet: festa e paqes, festa e familjes? Por jo për katër të rinjtë Larën, Aleksandrin, Timon dhe Fedjën. Dhe jo e tillë për doktor Volfin, i cili i trajton këta të katër në psikiatrinë e moshave adoleshente. Orët e terapisë, të cilat janë për të gjithë tepër të lodhshme, tregojnë se burimi i konflikteve, me të cilat përballen të rinjtë e sotëm, duhen kërkuar te familja.

Në këtë pavijon festa e Krishtlindjeve çon në surpriza të mira dhe të këqija – dhe, pavarësisht një dështimi të hidhur, ajo jep arsye për të shpresuar.

Filmi „4 mbretër“ Zmadho fotografinë Filmi „4 mbretër“ (© PortAuPrincePictures Kristian Leschner) Film: „Vier Könige“ von Theresa von Eltz (2014/15)

24.10.2017, 19 Uhr, Kinema Millennium, Tirana
(Deutsch mit albanischen Untertiteln)

Weihnachten: Fest des Friedens, Fest der Familie? Nicht für die vier Jugendlichen Lara, Alexandra, Timo und Fedja. Und auch nicht für Doktor Wolf, der sich in der Jugendpsychiatrie um das Quartett kümmert. Die für alle anstrengenden Therapiestunden zeigen, dass die Ursachen der Konflikte, mit denen die Jugendlichen zu kämpfen haben, vor allem in ihren Familien zu suchen sind.

Das Weihnachtsfest auf der Station führt zu guten und bösen Überraschungen – und gibt trotz einer bitteren Niederlage Anlass zur Hoffnung.

24.10.: Filmi: „4 mbretër“ nga Theresa von Eltz ǀ Film: „Vier Könige“ von Theresa von Eltz