Ekspozita „Rosemarie Trockel“

Rosemarie Trockel, pa titull, 1996 Zmadho fotografinë Rosemarie Trockel, pa titull, 1996 (© VG Bild-Kunst, Bonn) Ekspozita „Rosemarie Trockel“

Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 03.12.2017
Hapja, 24.10.2017, ora 18:00, Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë

Gjermanja Rosemarie Trockel vlerësohet si një nga artistet më të famshme bashkëkohore, e cila e shpreh vështrimin e saj krejtësisht vetjak për botën me anë të objekteve, skulpturave dhe instalacioneve.

Me ekspozitën e Institutit për Marrëdhëniet me Jashtë (ifa) „Rosemarie Trockel“, Ambasada Gjermane dhe Galeria Kombëtare e Arteve i mundësojnë publikut shqiptar për herë të parë një udhëtim eksplorues në veprat e kësaj artisteje shumëdimensionale: duke nisur nga vizatimet, fotografitë, tablotë e famshme me thurje e deri tek „Malmaschine“ dhe video-instalacionet.

Skena artistike, e dominuar për kohë të gjatë nga meshkujt, e ka nxitur Rosemarie Trockel-in qysh herët për kundërvënie ndaj saj. Ajo vazhdimisht formulon pozicione kundërshtie dhe pasqyron pikëpamjen e saj si një përfaqësuese e botës së theksuar artistike femërore, dhe nuk kursehet as me kritika parimore ndaj sistemit ekzistues artistik.

Por, pavarësisht qëndrimit të saj kritik, veprat e Rosemarie Trockel-it përballen me vizitorin si projektime të vrullshme mendimesh plot fantazi dhe si skica artistike qartësisht bindëse.

An Paenhuysen, historiane arti, kuratore dhe autore, do të zhvillojë në lidhje me ekspozitën një workshop mbi skenën dhe tregun e artit në Gjermani.

Pa Titull (Malmaschine) Zmadho fotografinë Pa Titull (Malmaschine) (© Bernhard Schaub) Ausstellung „Rosemarie Trockel“

Die Ausstellung ist bis zum 03.12.2017 zu sehen
Eröffnung, 24.10.2017, 18 Uhr, Nationalgalerie Tirana

Die Deutsche Rosemarie Trockel gilt als eine der berühmtesten Künstlerinnen der Gegenwart, die ihren ganz eigenen Blick auf die Welt mittels Objekten, Skulpturen und Installationen ausdrückt.

Mit der Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) „Rosemarie Trockel“ ermöglichen Deutsche Botschaft und Nationalgalerie nun erstmals dem albanischen Publikum eine Entdeckungsreise durch das Werk dieser vielseitigen Künstlerin: von Zeichnungen, Fotografien, den berühmten Strickbildern hin zur „Malmaschine“ und Videoinstallationen.

Die lange Zeit männlich geprägte Kunstszene reizte Rosemarie Trockel schon früh zum Widerspruch. Beharrlich formuliert sie Gegenpositionen und reflektiert ihren Standpunkt eines dezidiert weiblichen Künstlertums und spart auch nicht mit grundsätzlicher Kritik am bestehenden Kunstsystem.

Doch trotz ihrer kritischen Haltung treten Rosemarie Trockels Werke dem Betrachter als phantasievoll beschwingte Gedankenkonstrukte und als anschaulich überzeugende künstlerische Entwürfe entgegen.

An Paenhuysen, Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin, wird im Zusammenhang mit der Austellung einen Workshop zu Kunstszene und Kunstmarkt in Deutschland durchführen.

24.10. - 03.12.: Ekspozita „Rosemarie Trockel“ ǀ Ausstellung „Rosemarie Trockel“