Shkaqet dhe pasojat e transformimit dixhital - Referat dhe diskutim me Sabria David

Studjuesja e medias Sabria David Zmadho fotografinë Studjuesja e medias Sabria David (© Uwe Voelkner / FOX) Shkaqet dhe pasojat e transformimit dixhital - Referat dhe diskutim me Sabria David

6.10.2016, ora 19, Tulla - Culture Center, Rr. Hiqmet Delvina, Tiranë

Transformimi dixhital po ndryshon rrënjësisht shoqëritë tona dhe prek sferat e ndryshme të jetës. Shndërrohen kësisoj rrënjësisht jo vetëm proceset e punës dhe prodhimit, por edhe komunikimi ynë – në përgjithësi marrëdhënia jonë me njëri-tjetrin - zhvillohet nëpërmjet mediave sociale dhe dixhitalizimit.

Me ftesë të Qendrës së Gjermanishtes Sabria David vjen në Tiranë, si bashkë-themeluese dhe drejtuese e Institutit "Slow Media". Studiuesja e medias vëzhgon transformimin dixhital nga një perspektivë historiko-kulturore. Cilat janë nevojat thelbësore të transformimit dixhital dhe me çfarë sfidash do të ballafaqohemi në të ardhmen? Ajo prezanton një qasje të përbashkët të "Slow Media" dhe jep shtysa për të menduar, se si mund të formësojmë në mënyrë aktive shoqërinë tonë të dixhitalizuar.

Sabria David, bashkë-themeluese e Institutit Slow Media Zmadho fotografinë Sabria David, bashkë-themeluese e Institutit Slow Media (© Anja Krieger) Ursachen und Folgen des digitalen Wandels – Vortrag und Diskussion mit Sabria David

6.10.2016, 19 Uhr, Tulla - Culture Center, Rr. Hiqmet Delvina, Tirana

Der digitale Wandel verändert unsere Gesellschaften grundlegend und berührt die verschiedensten Lebensbereiche. Nicht nur Arbeitsprozesse und Produktionsabläufe werden umgewälzt, sondern auch unsere Kommunikation - unser „Mitteinander“ ganz allgemein – entwickelt sich durch Digitalisierung und soziale Medien ständig weiter.

Auf Einladung des Deutschzentrums kommt Sabria David nach Tirana, Mitbegründerin und Leiterin des „Slow Media Instituts“. Die Medienforscherin betrachtet den digitalen Wandel aus einer kulturhistorischen Perspektive. Welche Bedürfnisse liegen ihm zugrunde und welche Anforderungen ergeben sich daraus für uns in Zukunft? Sie stellt den von ihr mitentwickelten „Slow Media“-Ansatz vor und gibt Denkanstöße dazu, wie wir alle unsere digitalisierten Gesellschaften aktiv mitgestalten können.

6.10.: Shkaqet dhe pasojat e transformimit dixhital - Referat dhe diskutim me Sabria David ǀ Ursachen und Folgen des digitalen Wandels – Vortrag und Diskussion mit Sabria David