Projekte të Ambasadës Gjermane me qëllim ruajtjen e vlerave kulturore si dhe në fushën e ekonomisë

Këtu dëshërojmë t'Ju paraqesim aktivitete të Ambasadës dhe të instituteve të tjera gjermane. Angazhimi gjerman në Shqipëri është i madh dhe i shumëanshëm sidomos në fushën e kultures dhe asaj të zhvillimit të ekonomisë.